SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Matapos itaguyod ang matibay na tiwala bilang isang ahensiya ng pagsasalin ng wika sa nakalipas na matagal na panahon, mananatiling tapat ang Sunflare upang maging mapagkakatiwalaang intelektwal na katuwang para sa kanyang mga parokyano.
Nagbibigay kami ng mga kumprehensibong serbisyo na akma upang matugnan ang mga pangangailangan sa pagdodokumento ng mga kumpanyang tumatakbo sa lahat ng larangan ng pagnenegosyo.
Nakapagbibigay kami ng pinakamahusay na solusyon sa aming mga kliyente sa pamamagitan ng mabilis at wastong pagtukoy at paglutas sa mga hamong may kaugnayan sa dokumentasyon.

Pinatunayan sa ISO 27001 at ISO 9001

May iba’t ibang mga pangangailangan ang aming mga kliyente hinggil sa dokumentasyon. Upang siguraduhing mayroon kaming mahusay na balangkas ng seguridad para sa pagtanggap at paghahatid ng mga datos ng kliyente na kompidensyal at makapagbigay kami ng pinakamataas na antas ng kalidad, sinusunod namin ang iba’t ibang pangdaigdigang mga sistema ng pamamahala.

May karanasan sa malawak na sari-saring uri ng mga industriya, mga negosyo at mga larangan

Upang siguraduhing mananatili kaming mapagkakatiwalaang katuwang sa negosyo, nagtutulungan ang aming mga dalubhasa sa industriya at grupo ng espesyalista sa larangan upang magbigay ng pinakamahusay na solusyon sa mga hamong na hinaharap ng aming mga kliyente.

Mahusay sa higit na 90 mga wika

Kapag nais ng isang kumpanya na paunlarin ang kanilang negosyo sa kanilang sariling pangdaigdigang konteksto, nangangailangan nitong maging sanay sa mga wika at mga kultura sa lahat na pakay nitong bansa. Ito ay malinaw na hindi masyadong matalinong paraan sa pagnenegosyo. Gayunpaman, sa SunFlare mayroon kaming mga dalubhasa sa higit na 90 wika na sanay din sa kultura ng mga lugar kung saan ginagamit ang mga wika. Makapagbibigay sila sa aming mga kliyente ng mga tinutudla at suportang napapanahon na kailangan nila upang magtagumpay bilang isang negosyong pandaigdig.Ang mga dalubhasa namin ay may malawak at tiyak na kaalaman sa kani-kanilang larangan na suportado ng mahusay na kakayahan sa wika na nagpapagana sa amin upang makapagbigay ng maagap na mga serbisyong may mataas na kalidad para sa mga dokumento na nangangailangan ng mataas na antas ng pagkadalubhasa, tulad ng mga legal na dokumento, mga artikulo sa journal at pagsusumite ng mga regulasyon.

Detalye ng korporasyon

Pangalan ng Korporasyon

SunFlare Co., Ltd.

Itinayo

Ika-1 ng Agost ng taong 1971

Direksyon

Punong tanggapan sa Tokyo:
Shinjuku Hirose Bldg., 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004, Japan

Kinatawang tagapamahala

Hiroyuki Sasai

Uri ng negosyo

Dokumentasyon

 • Pagsasalin ng wika
 • Lokalisayon
 • Pagsusulat (may kinalaman sa teknikal at medisina)
 • Mga serbisyong may kinalaman sa pagkamalikhain (disenyo, DTP, web at video)

Konsultasyon

 • Konsultasyon ng dokumentasyon
 • Pagsasaliksik (mga batas, mga alituntunin, mga pamantayan at mga patente)
 • Suporta para sa pagsasalansan at pagsusumite (mga patente, mga gawaing may kinalaman sa regulasyon, mga kagamitang medikal)

Edukasyon at pagsasanay

 • SunFlare Academy
 • Pagsusulit upang maging karapatdapat ang mga tagapagsalin ng wika -TQE
 • Pagsasanay ng kumpanya
 • Mga seminar (mga patente at mga kagamitang medical)

Sertipikasyon

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 and Privacy Mark (JIPDEC)
Type II Marketing Authorization Holder License for Medical Devices

Back to Top